KOOL DIRECTIONS

COACHING & TRAINING

Wees jezelf, wees oprecht en sta voor wie je bent

Painting by Laurie Justus Pace

ONZE DIENSTEN

ONZE FILOSOFIE

“Als je bereid bent je koers aan te passen, kun je altijd de wind in de zeilen hebben!”

Painting by Christopher Cox

ONZE FILOSOFIE

WAAROM KOOL DIRECTIONS?

Ervaren, integer, respectvol en met een uitstekend luisterend oor hebben de medewerkers van Kool Directions goed oog voor de behoefte van een ander en kunnen zij passende voorstellen doen voor verbetering

Painting by Laurie Justus Pace

ONS TEAM

Kool Directions is de beste, snelste en goedkoopste weg naar een duurzaam resultaat!

Onpartijdig, onafhankelijk en vertrouwelijk

ONZE diensten

REFERENTIES

De essentie van ons succes!

ONZE WAARDEVOLLE KLANTEN

ONZE DIENSTEN

Een beknopt overzicht

ONZE FILOSOFIE

"Als je bereid bent je koers aan te passen, kun je altijd de wind in de zeilen hebben!”

Kool Directions gelooft dat als mensen en organisaties kritisch naar zichzelf kijken, zij bewust een keuze kunnen maken naar een effectievere manier van handelen, middels het faciliteren in het helder krijgen van, het aanscherpen van én het realiseren van doelstellingen, waaruit inzicht ontstaat hoe met vertrouwen en zekerheid , effectiever en onomwonden voortgang ontstaat.

Wij handelen volgens deze drie kernwaarden:

  1. Respectvol: het recht van ieder individu om in vrijheid eigen keuzes te maken en daar naar te handelen

  2. Integer: eerlijk, betrouwbaar en oprecht – wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen

  3. Verantwoordelijk: onpartijdig, onafhankelijken en vertrouwelijk, daarbij altijd aanspreekbaar op handelen

ONZE KWALITEIT

Onze Partners en Accreditaties

Mediasi is een organisatie met ervaren professionals. Wij hebben onze sporen verdiend in het bedrijfsleven en in de non-profit sector. Door bundeling van onze kennis en ervaring, zijn wij in staat u echte toegevoegde waarde bieden in conflictoplossing en persoonlijke ontwikkeling.

Mediasi staat voor integriteit, maatwerk en een praktische aanpak.

Kool Directions B.V. werkt nauw samen met Mediasi.

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is. NOBCO coaches zijn vakspecialisten, hebben zich gecommitteerd aan de NOBCO beroepscode en investeren in de verdere professionalisering van het coachvak.

De NOBCO vindt een degelijk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk onontbeerlijk in de professionalisering van de professie van coach. De NOBCO hanteert een accreditatie systeem: de European Individual Accreditation (EIA). Dit systeem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) waar de NOBCO deel van uit maakt.

european mentoring & coaching council

Kool Directions B.V. is aangesloten bij NOBCO

ADR International Register

ADR International Register | ADR Register is het keurmerk en de Europese standaard voor registerarbiters, registerconflictcoaches, registermediators & registeronderhandelaars.

De ADR gecertificeerde registermediator is een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar die de partijen begeleidt bij vrijwillige besprekingen en onderhandelingen waarin de partijen gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter, onder leiding van de mediator, een oplossing tot stand brengen en vastleggen in een bindend slotdocument.

Mediators van Kool Directions B.V. zijn opgeleid tot MfN mediator en gecertificeerd ADR Associate Mediator

WAAROM KOOL DIRECTIONS?

Ervaren, integer, respectvol en met een uitstekend luisterend oor hebben de medewerkers van Kool Directions goed oog voor de behoefte van een ander en kunnen zij passende voorstellen doen voor verbetering.
PAUL KOOL
PAUL KOOL Trainer | Coach | Mediator
Als eigenaar en investeerder van diverse startups, waaronder New Penguins, begeef ik mij dagelijks in de voorhoede van innovatie, creativiteit en het begeleiden en opleiden van jonge mensen.
In het ontwikkelen van modern werkgeverschap loopt mijn bedrijf ver voorop. Ik ben niet alleen de inspirerende kracht als leidinggevende en coach, ik heb mijn didactische sporen verdient in het middelbaar onderwijs en als directeur van diverse opleidingsinstituten. Ik ben betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van internet marketing, afstandleren en internet broadcasting.

Voorheen verdiende ik mijn sporen als commerciële tijger van een grote beursgenoteerde ICT onderneming waar ik binnen een periode van vier jaar van jongste bediende naar directielid groeide. Alle aspecten van Human Resource Development zijn bekend. Vooral als stimulator en inspirator heb ik mij onderscheiden in mijn leidinggevende rollen. Ik heb veel ervaring op mogen doen in het begeleiden van ondernemingen in conflictsituaties en medewerkers gecoacht die in uitzichtloze situaties zijn beland of moeite hadden voor zichzelf op te komen.

De Engelse regieachtergrond (ik ben in 1986 afgestudeerd aan de University of Kent), gekoppeld aan mijn brede theater en televisie ervaring, heeft de basis gelegd voor alle competenties en vaardigheden die ik mij in de loop der jaren heb eigen gemaakt. Dit stelt mij in staat om scherp aan te geven en te adviseren bij persoonlijke ontwikkelingstrajecten, zonder ooit respectloos te worden of in vage termen te vervallen.
In 2015 ben ik tot MfN mediator opgeleid en gecertificeerd ADR Associate Mediator.


Voltooide Projecten

Onze aanpak is vrij eenvoudig: wij maken trainingen en adviezen afgestemd op uw behoefte. Het komt allemaal neer op het ontwikkelen van toegespitste hulpmiddelen voor een zekerder en effectiever bestaan. Dat is de reden waarom onze productontwikkeling momenteel het enige kind is dat we verwennen. Dit is wat onze klanten er van vinden:

Excellent communiceren

Excellent Communiceren

Kool Directions heeft voor ons, Provide Consultancy, twee trainingen op maat samengesteld en dat hebben ze naar volle tevredenheid gedaan. Alle deelnemers waren ontzettend enthousiast. Niet alleen over WAT er werd getraind, maar ook heel erg over HOE er werd getraind.

Ivonne Quik
Provide

logo The Remarkables game

Paul is naast een inspirerende persoonlijkheid zeer vaardig in het overbrengen van zijn uitgebreide kennis. Zijn passie voor het vak en zijn compassie met de mensen hebben bij ons tot verrassende en uitstekende resultaten geleid.

Arend Jan Pothoven
Algemeen Directeur – Spirair

Vrijmoedig spreken

Vrijmoedig Spreken

Bij Paul heb ik de training “Vrijmoedig spreken” gevolgd. Paul zorgt op een ontspannen manier er voor dat je je gaat realiseren hoe je overkomt in een groep. En biedt je mogelijkheden hoe jij je kunt verbeteren, zodat jouw boodschap beter overkomt.

Vrijmoedig spreken is niet alleen om jou te leren vrijmoedig te spreken, maar ook in de cursus wordt heel vrijmoedig gesproken. En daarbij wordt iedereen in zijn waarde gelaten.

Martin Heus
Consultant at Combined Computer Services ‘CCS’

Storytelling

Presenteren

Ik heb Paul gevraagd me te helpen mijn
presentatievaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Paul is zeer duidelijk. Biedt heldere feedback waarmee direct aan de slag kan worden gegegaan. Hij combineert het aanleren van technische vaardigheden met het wegnemen van mentale blokkades. Hij doet dat knap. Ik heb veel van hem geleerd.

Rene Peters,
Wethouder jeugd, zorg en welzijn bij de gemeente Oss

ONZE REFERENTIES