Adviesvaardigheden

Adviesvaardigheden

Adviesvaardigheden

In deze training ontwikkelt de deelnemer inzicht in de verschillende factoren van communicatie en leren ze meer over de eigen persoonlijke gedragsstijl en hoe ze de gedragsstijl van anderen kunnen herkennen. Deelnemers herkennen de diverse gedragsstijlen en leren deze effectief in te zetten. Daarbij leren ze om te gaan met weerstanden en het herkennen van bedrijfssensitiviteit. Hoe ontstaat een goede samenwerkingsrelatie met uw klant? Wat is doorslaggevend voor uw klant om uw advies te accepteren en te implementeren?

Het centrale thema van de training is gecentreerd rondom de Leitmotief theorie van Carl Gustav Jung. Wij kunnen slechts onze gesprekspartners beïnvloeden als wij weten wie zij zijn. We hebben houvast aan de kennis die we van te voren al van dat type mens hadden. We voelen ons zeker(der). Als we weten hoe iemand van een bepaald type zich gedraagt onder bepaalde omstandigheden, dan kunnen we beter voorspellen hoe iemand van hetzelfde type zich gaat gedragen als dezelfde omstandigheden zich voordoen. Deze voorspelbaarheid geeft ons zekerheid en de mogelijkheid op situaties in te spelen. Hoe beter we andermans gedrag kennen en kunnen voorspellen, hoe beter we op dit gedrag kunnen inspelen. Dit komt de communicatie ten goede en is in het voordeel van de ander en onszelf. De vraag is dus niet zozeer of we iemand wel of niet gaan indelen, maar hoe nauwkeurig we dit doen om optimaal te communiceren. Vervolgens leren we hoe het eigen filter werkt en hoe het filter van onze gesprekspartner kan worden beïnvloed.

Beoogd resultaat

Het uiteindelijke beoogd resultaat is dat deelnemers in staat zijn om beter de gedragsstijl van anderen te herkennen en daardoor beter in te leven op hun gesprekspartner wat leidt tot goede samenwerkingsrelaties.

Door middel van vertrouwen en geloofwaardigheid, inzicht in gedragsstijlen, reflecteren op eigen handelen en inzicht in non-verbale communicatie wordt de advieskracht duidelijk vergroot.

Uitvoering

Doorlooptijd:
Deze training wordt in twee dagdelen uitgevoerd. De tweede trainingssessie start met een korte presentatie van maximaal 3 minuten, waarin de deelnemers hun ervaringen delen, en een korte terugblik naar de theorie van de vorige trainingsdag. Tevens zal daar waar mogelijk de link gelegd worden naar het plan van aanpak die de deelnemer maakt en de volgende stappen die zullen worden gezet.

Voor wie bestemd?
Medewerkers die behoefte hebben zich te verbeteren in hun communicatie- en adviesvaardigheden.

Voorkennis:
Deze training vereist geen specifieke voorkennis. Wel is de wil om te participeren van belang.

Kool Directions zet professionele en enthousiaste professionals in die hun sporen hebben verdiend in het vakgebied. Deze professionals ruimen per jaar een substantieel deel van hun tijd in voor studie, research en praktijkopdrachten.

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal wordt speciaal in opdracht voor u vervaardigd. Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van de ontwikkelde materialen. Alle rechten blijven eigendom van Kool Directions BV.

Accommodatie
Kool Directions heeft toegang tot diverse locaties die bij uitstek geschikt zijn om deze creatieve workshop te verzorgen. Uiteraard kunnen wij ook op een locatie van uw keuze de uitvoering verzorgen.

Meld je aan

[contact-form-7 id=”1851″]