Coaching

“Remember, no one can make you feel inferior without your consent.” —Eleanor Roosevelt
Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Volgens Sir John Whitmore is de essentie van coaching “het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren”.

Kool Directions is aangesloten bij de NOBCO die de volgende korte omschrijving hanteert: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.
Kool Directions heeft dit vertaald naar het begeleiden van een persoon of groep in een leerproces om de professionaliteit en het functioneren te verbeteren.

Kool Directions ondersteunt, begeleidt of adviseert bij een vraagstuk. Dat kan heel praktisch zijn: hoe krijg je het werk op orde? Maar het kunnen ook levensvraagstukken betreffen: hoe word je gelukkiger? Er zijn veel vormen van coaching, elk met een eigen invalshoek, zoals de zakelijke coach, de personal coach, de assertiviteit coach en de leiderschapscoach.

Informatie

"There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing and be nothing." - Aristotle
Coachsessies duren doorgaans een uur, afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken en in overleg. Kool Directions is bij uitstek dé onafhankelijke en onpartijdige coach die je kan begeleiden in het proces om te komen naar daadwerkelijke oplossingen.

Wil je meer weten of kennismaken? Je kunt contact opnemen via het aanmeldingsformulier. Coaching kan zowel op ons kantoor in Amersfoort als op het werk plaatsvinden.

Meld je aan

"You must unlearn what you have learned." - Master Yoda
[contact-form-7 id=”1851″]