Assertiviteitscoach

"I can't tell you the key to succes, but the key to failure is trying to please everyone" - Ed Sheeran

Assertiviteit

Assertiviteit is het uiten van je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je komt op voor je eigen belangen op een manier die bij de situatie past en die zowel respectvol is naar jezelf als naar de ander.

Als je assertief adequaat reageert dan kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartners agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven. Voor veel vaak verlegen en introverte mensen is assertief gedrag moeilijk op te brengen.

Assertief gedrag zit tussen twee gedragsvormen in: sub-assertief gedrag en (passief)-agressief gedrag. Subassertief gedrag wordt vaak veroorzaakt door agressie van een ander en agressief gedrag wordt weer versterkt door een sub-assertieve reactie. Ook komt het veel voor dat sub-assertieve mensen hun rol opeens overcompenseren met agressiviteit.

Daartegenover staat dat als je subassertief bent je je makkelijk de mond laat snoeren door anderen. Subassertieve mensen laten zich makkelijk commanderen en doen vaak wat je zegt.

Dit lijkt vaak makkelijk voor alle betrokkenen. De persoon zelf vermijdt conflicten en de mensen in de omgeving (bijvoorbeeld collega’s) krijgen hun zin. De subassertieve persoon neemt bijvoorbeeld werk van anderen over en loopt niemand in de weg. Subassertiviteit werkt echter alleen op de korte termijn. Op de lange termijn leidt het vaak tot problemen. Je krijgt je werk niet af, maakt te veel fouten omdat je te snel moet werken of omdat je precies doet wat je gezegd wordt, ook als een opdracht verkeerd geformuleerd is.

Subassertiviteit kan verder leiden tot het opbouwen van onderhuidse spanning, wat allerlei klachten of zelfs overspannenheid tot gevolg kan hebben.

Dit is precies de reden waarom leidinggevenden hun werknemers op assertiviteitstraining sturen ondanks dat ze na afloop meer tegenspraak kunnen verwachten.

Voorbeelden van subassertief gedrag:

  • Je stilhouden,
  • Snel toegeven,
  • Geen kritiek durven te geven
  • Moeilijk complimenten ontvangen
  • Onenigheid vermijden

Kool Directions begeleidt je allereerst in het verkrijgen van inzicht in gedachten en gevoelens die ten grondslag liggen aan jouw subassertieve gedrag. Je gaat contact maken met je persoonlijke krachtbron(nen). Je leert beter en effectiever voor jezelf opkomen in zowel privé- als werksituaties. 

De volgende thema’s komen daarbij o.a. aan de orde: 

  • grenzen voelen en aangeven
  • ‘nee’ zeggen
  • verzoeken doen
  • helder en duidelijk communiceren
  • omgaan met kritiek

Werkwijze

De individuele begeleiding is  praktisch van opzet. Kool Directions staat stil bij kernovertuigingen, valkuilen en overlevingsstrategieën die er nu toe leiden dat je niet goed voor jezelf durft en kunt opkomen. Of waardoor je geen ruimte durft in te nemen.

Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback te ontvangen en door je in je eigen spiegel te laten kijken. Zo verruil je de rol van toeschouwer voor die van regisseur en krijg je greep op je eigen leven.

Coaching betekent vooral de juiste vragen voorgelegd krijgen die je prikkelen tot zelfonderzoek. Je kijkt tijdens de coachingsgesprekken samen met Kool Directions op een afstand naar je eigen handelen, ideeën en visie.

Coachsessies duren doorgaans een uur, afspraken vinden plaats met een frequentie van eens per twee à drie weken en in overleg. Kool Directions is bij uitstek dé onafhankelijke en onpartijdige coach die je kan begeleiden in het proces om te komen naar daadwerkelijke oplossingen.

Wil je meer weten of kennismaken? Je kunt contact opnemen via het aanmeldingsformulier. Coaching kan zowel op ons kantoor in Amersfoort als op het werk plaatsvinden.

Meld je aan

[contact-form-7 id=”1851″]