Overtuigen en beïnvloeden

ennemies

Overtuigen en beïnvloeden

Invloed is het effect van een stimulus op ons gevoel en daarmee op onze reactie. De reactie kan zijn volgen, denken, vechten of vluchten. Die stimulus is de situatie waarin we zijn, en/of het gedrag van andere mensen om ons heen. We kunnen de stimulus bewust beleven, maar doorgaans zijn we ons hier niet bewust van.

Overtuigen is die invloed, waarbij we instemmen met een mening, verzoek of voorstel, door iemand te volgen of na erover te denken. Als jij overtuigt, is jouw invloed dat de ander jouw mening, verzoek of voorstel overneemt door te volgen of erover na te denken. Bij instemmen door volgen is sprake van onbewust overtuigen; je luistert wel maar registreert niet wat er precies gezegd wordt en van een rationele afweging van argumenten is geen sprake. Bij instemmen na denken is sprake van bewust overtuigen. De vier basisreacties op invloed van buitenaf zijn ‘volgen’, ‘denken’, samen met ‘vechten en ‘vluchten’

Als jijzelf invloed hebt, ben jij de stimulus voor de ander. Jouw invloed is het effect dat jij hebt op het gevoel en daarmee de reactie van een ander

Het centrale thema van de training is gecentreerd rondom de Leitmotief theorie van Carl Gustav Jung. Wij kunnen slechts onze gesprekspartners beïnvloeden als wij weten wie zij zijn. We hebben houvast aan de kennis die we van te voren al van dat type mens hadden. We voelen ons zeker(der). Als we weten hoe iemand van een bepaald type zich gedraagt onder bepaalde omstandigheden, dan kunnen we beter voorspellen hoe iemand van hetzelfde type zich gaat gedragen als dezelfde omstandigheden zich voordoen.

Deze voorspelbaarheid geeft ons zekerheid en de mogelijkheid op situaties in te spelen. Hoe beter we andermans gedrag kennen en kunnen voorspellen, hoe beter we op dit gedrag kunnen inspelen. Dit komt de communicatie ten goede en is in het voordeel van de ander en onszelf. De vraag is dus niet zozeer of we iemand wel of niet gaan indelen, maar hoe nauwkeurig we dit doen om optimaal te communiceren. Vervolgens leren we hoe het eigen filter werkt en hoe het filter van onze gesprekspartner kan worden beïnvloed.

In het onderdeel Gedragsstijlen komen de theorieën van Jung uitgebreid aan de orde en worden ze getoetst aan de praktijk. Hier komt het kwadrantenmodel aan de orde om uw uitgangspunt te bepalen.

Tevens wordt op diverse momenten gedurende de training uitgebreid aandacht besteed aan de onderdelen van de “Influencing Roadmap”.

De tweede trainingsdag start met een korte presentatie van maximaal 3 minuten, waarin de deelnemers hun ervaringen delen, en een korte terugblik naar de theorie van de vorige trainingsdag. Tevens zal daar waar mogelijk de link gelegd worden naar het plan van aanpak die de deelnemer maakt en de volgende stappen die zullen worden gezet.

Gedurende de twee trainingsdagen worden er veel praktijkoefeningen gedaan, met name rollenspellen.

Beoogd resultaat

In deze training ontwikkelt de deelnemer inzicht in de verschillende factoren van invloed en leren ze meer over de eigen persoonlijke voorkeursstijl van beïnvloeden. Deelnemers herkennen de diverse beïnvloedingsstijlen en leren deze effectief in te zetten. Door middel van de juiste argumenten, persoonlijk overwicht en tact, invloed uitoefenen op het standpunt van de ander wordt de eigen invloed duidelijk vergroot.

Uitvoering

Doorlooptijd:
Deze training wordt in twee dagdelen uitgevoerd. De tweede trainingssessie start met een korte presentatie van maximaal 3 minuten, waarin de deelnemers hun ervaringen delen, en een korte terugblik naar de theorie van de vorige trainingsdag. Tevens zal daar waar mogelijk de link gelegd worden naar het plan van aanpak die de deelnemer maakt en de volgende stappen die zullen worden gezet.

Voor wie bestemd?
Medewerkers die behoefte hebben zich te verbeteren in hun vaardigheden om standpunten over te brengen en gehoord te worden.

Voorkennis:
Deze training vereist geen specifieke voorkennis. Wel is de wil om te participeren van belang.

Kool Directions zet professionele en enthousiaste professionals in die hun sporen hebben verdiend in het vakgebied. Deze professionals ruimen per jaar een substantieel deel van hun tijd in voor studie, research en praktijkopdrachten.

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal wordt speciaal in opdracht voor u vervaardigd. Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van de ontwikkelde materialen. Alle rechten blijven eigendom van Kool Directions BV.

Accommodatie
Kool Directions heeft toegang tot diverse locaties die bij uitstek geschikt zijn om deze creatieve workshop te verzorgen. Uiteraard kunnen wij ook op een locatie van uw keuze de uitvoering verzorgen.

Meld je aan

[contact-form-7 id=”1851″]